Stuttgarter

Lubi luźniejsze, jędrne gleby. Mocny system korzeniowy, 2-4 warstwy łuski, cebule twarde o rozmiarze średnio 45-70 mm.